O konferencji

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Klinika Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uzdrowisko Kamień Pomorski mają przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pt. „ROBOTYKA I WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ W REHABILITACJI”, które odbędzie się 4-6 października w Uzdrowisku Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim oraz w Hotelu Marena w Międzywodziu.

Celem organizowanego Sympozjum jest wymiana informacji, doświadczeń i poglądów związanych z rozwojem robotyki, wirtualnej rzeczywistości i telemedycyny we współczesnej rehabilitacji. Sympozjum będzie stanowiło okazję do przedyskutowania aktualnego stanu wiedzy i możliwości w zastosowaniu nowoczesnych technologii przy udziale wielu znamienitych gości z zagranicy i z Polski.

Wciąż przybywa nowych rozwiązań, nie sposób poznać samodzielnie wszystkie rodzące się możliwości, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom dialogu i wymiany doświadczeń oraz informacji chcielibyśmy położyć nacisk na współpracę różnych środowisk zajmujących się tą dynamicznie rozwijająca się dziedziną. Wyrazem chęci podjęcia takiego dialogu i współpracy jest niniejsze Sympozjum na które serdecznie pragniemy Państwa zaprosić.

Data i miejsce:

4-6 października 2018

Marena Wellness & Spa
Turystyczna 1
72-415 Międzywodzie

Dr hab. n. med. Jacek Durmała

Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji


Dr hab. n. med. Beata Tarnacka

Kierownik Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego, WUM

Dr Bogumił Korczyński

Dyrektor Medyczny i członek Zarządu Uzdrowiska Kamień Pomorski

Program

1. Warsztat I: Clinical implications of gait analysis during different therapeutic interventions (Diagnostyka laboratoryjna chodu – możliwości wykorzystania w codziennej praktyce klinicznej)

prowadzący: prof. Ehab Waly i prof. Marek Jóźwiak

godz. 8.00–16.00
Miejsce: Uzdrowisko Kamień Pomorski, Instytut Badawczy przy obiekcie "Mieszko", ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim, sala do nauki chodu)

PROGRAM

2. Warsztat II: Rehabilitacja zaburzeń chodu i kończyny górnej przy pomocy robotów na żywo

prowadzący: dr Bogumił Korczyński, doc. Beata Tarnacka

godz. 12.00–12.45
Miejsce: Uzdrowisko Kamień Pomorski, Instytut Badawczy przy obiekcie "Mieszko", ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim, sala z Lokomatem i duża sala ćwiczeń)

PROGRAM

16.00-17.00 Zebranie Zarządu Głównego PTReh
(Uzdrowisko Kamień Pomorski, obiekt "Chrobry" , ul. Bankowa 2 w Kamieniu Pomorskim)

17.00 Otwarcie Zjazdu, powitanie gości i uczestników
(Uzdrowisko Kamień Pomorski, Instytut Badawczy przy obiekcie "Mieszko", ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim)

17.00-17:15 Rehabilitacja – gdzie dzisiaj jesteśmy? – Prof. Jacek Durmała, Prezes PTREh
(Uzdrowisko Kamień Pomorski, Instytut Badawczy przy obiekcie "Mieszko", ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim)

17.15-17.45 Wykład inauguracyjny: Upper limb robotic assisted therapy after stroke – prof. Thierry Lejeune UCL, Louvaine, Belgia (25 minut)
(Uzdrowisko Kamień Pomorski, Instytut Badawczy przy obiekcie "Mieszko", ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim)

18.00 Koncert organowy oraz słowo wstępne o historii Kamienia
(Katedra pw. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim)
7.30-8.30 Śniadanie z ekspertami cz. 1 (SALA PERŁOWA, Hotel Marena)

7.30-7.40 Zaburzenia seksualne u osób ze schorzeniami neurologicznymi – dr Tomasz Krasuski (WUM, Warszawa)
7.40-7.45 Dyskusja
7.45-8.20 Od bólu zapalnego po neuropatyczny w schorzeniach kręgosłupa oraz innych zespołach bólowych – postępowanie farmakologiczne (kurs bezpłatny) – doc. Beata Tarnacka (WUM), prezentacja firmy Berlin Chemie
8.20-8.30 Ręka spastyczna - zacznijmy od początku. Terapia z wykorzystaniem robota Fourier M2 – firma BardoMed

9.00–11.05 (SALA DIUNA, Hotel Marena) Sesja I „Od biomechaniki chodu po robotykę”

1. Instrumentalne metody analiza chodu – prof. Małgorzata Syczewska (20minut)
2. Kliniczne metody analizy chodu – prof. Marek Jóźwiak (20minut)
3. Biometry in rehabilitation – prof. Ehab Waly (20 minut)
4. Chód patologiczny - klasyfikacja różnych typów chodu – doc. Beata Łabuz-Roszak (20 minut)
5. Neuroplastyczność i podstawy elektrofizjologiczne do stosowania robotów – dr Piotr Tederko (10 minut)
6. Metody oraz wykorzystanie biometrii w praktyce (rodzaje urządzeń) – Technomex (20 minut)
7. Dyskusja (15 minut)

11.05-11.20 Przerwa kawowa

11.20-13.15 (SALA DIUNA, Hotel Marena) Sesja II „Robotyka i jej wykorzystanie w terapii chodu i funkcji kończyn górnych”.

1. Where are we now in robotics neurorehabilitation of gait in children – prof. Elena Ilieva Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Medical Faculty, Medical University of Plovdiv. Bułgaria (20 minut).
2. Kilka słów o historii robotyki – dr Justyna Frasuńska (10 minut).
3. Rodzaje systemów robotycznych i ich zastosowanie w praktyce – dr Paweł Turczyn (15 minut).
4. Gait lab of the future – mgr inż. Jacek Dobrowiecki (Helmar Measurement System) (15 minut).
5. Akwizycja analiza i diagnostyka ruchu człowieka z wykorzystaniem Wirtualnej Rzeczywistości w rehabilitacji – dr hab Konrad Wojciechowski, Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (20 minut)
6. Wykorzystanie Erigo i Lokomatu jako urządzeń wspomagających terapię funkcjonalną pacjenta – opis przypadku – wykład firmy Meden-Inmed (20 minut)
7. Dyskusja (15 minut)

13.15-14.45 (Velifiera Ristorante – sala restauracyjna w głównym budynku) Przerwa obiadowa

14.45-16.45 (SALA DIUNA, Hotel Marena) Sesja III „Robotyka z punktu widzenia zespołu rehabilitacyjnego”.

1. Rehabilitacja przy pomocy robotów z punktu widzenia lekarza: kwalifikacja do terapii robotycznej oraz problemy na jakie napotykamy – doc. Beata Tarnacka (10 minut).
2. Kwalifikacja do robotyki osób starszych (ocena wydolności) oraz jak wpływa robotyka na układ oddechowo-krążeniowy - doc. Dominika Szalewska (15 minut).
3. Rehabilitacja przy pomocy robotów z punktu widzenia fizjoterapeuty. Na jakie problemy napotyka fizjoterapeuta – mgr Jarosław Wieczorek (15 minut).
4. Wpływ robotyki na funkcje psychiczne – dr n. hum. Dorota Janikowska-Hołoweńko (15 minut).
5. Robotyka w chorobach neurologicznych u dzieci – prof. Małgorzata Łukowicz (15 minut)
6. Skuteczność kliniczna rehabilitacji chodu wspomaganej robotami u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – mgr Anna Krzyżańska (10 minut)
7. Terapia chodu przy pomocy robotów z perspektywy pacjenta – M. Sowik, Tomasz Czerwiński (15 minut)
8. Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych dla chorych z obwodowym uszkodzeniem układu przedsionkowego – dr n. med. Marek Kiljański (15 minut)
9. Dyskusja (10 minut)

16.45-17.00 Przerwa kawowa

17.00-18.00 (SALA DIUNA, Hotel Marena) DYSKUSJA PANELOWA „Dokąd zmierza rehabilitacja w Polsce – spotkanie przy okrągłym stole”

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak
Dyskutanci:
Dr hab. n. med. Jacek Durmała, prof. nadzwyczajny, Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, (lekarz)
Dr Anna Lach-Gruba, v-ce Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Rehabilitacji
Dr n. med. Marek Krasuski, były prezes polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, (lekarz)
Dr n. med. Marek Kiljański, Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, (fizjoterapeuta)
Dr hab. n. med. Piotr Majcher, prof. nadzwyczajny, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, (lekarz)
Dr med. Rafał Sapuła, vice prezes PTReh, (lekarz/fizjoterapeuta)
Dr hab. n. med. Dominika Szalewska, (lekarz)
Prof. Jan Szczegielniak, konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii, (fizjoterapeuta)
Dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. nadzwyczajny, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, (lekarz)
mgr Romuald Tokarski, (fizjoterapeuta)

Zaproszeni goście:
- Dr n. med. Zbigniew Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
- przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia
- przedstawiciele mediów

18.00-19.00 (SALA PERŁOWA, Hotel Marena) Walne Zebranie Członków PTReh. Zebranie Zarządu Głównego PTReh

19.00 (Velifiera Ristorante – sala restauracyjna w głównym budynku)

7.30-8.25 Śniadanie z ekspertami cz. 2 (SALA PERŁOWA, Hotel Marena)

7.30-7.45 Leczenie spastyczności kończyny górnej przy pomocy toksyny botulinowej – prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak (Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Poznań)
7.45-7.50 Dyskusja
7.50-8.05 Alternatywne metody leczenia spastyczności – doc. Iwona Sarzyńska-Długosz (IPiN, Warszawa).
8.05-8.10 Dyskusja
8.10-8.20 Zastosowanie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności - wykład firmy Medtronic
8.20-8.25 Dyskusja

9.00-11.15 (SALA PERŁOWA, Hotel Marena) Sesja I „Wirtualna i wzbogacona rzeczywistość i jej zastosowanie w rehabilitacji”

1. Virtual and augmented reality in neurorehabilitation (definition and implications) – prof. Sara Laxe Brain Injury Unit, Guttmann Institut-Hospital for Neurorehabilitation, Barcelona, Hiszpania (25 minut). Podejście wg EBM.
2. Wykorzystanie metod komputerowych w rehabilitacji neuropsychologicznej – mgr Ewa Paprot (20 minut)
3. Wirtualna i wzbogacona rzeczywistość w terapii zaburzeń ruchowych i czucia – prof. Jan Szczegielniak (20 minut)
4. Ocena kliniczna systemu TELENEUROFORMA – wirtualnej neurorehabilitacji w domu pacjenta – dr med. Maryla Rakowicz (20 minut)
5. Wirtualna rzeczywistość w oczach inżyniera – dr Sławomir Paśko - prezentacja Politechniki Warszawskiej (20 minut)
6. Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w telerehabilitacji – doc. Iwona Sarzyńska-Długosz (15 minut).
7. Dyskusja

11.15-11.30 Przerwa na kawę

Sesja II 11.30–13.50. (SALA PERŁOWA, Hotel Marena) „Doświadczenia własne w rehabilitacji przy użyciu VR i robotyki”

1. Prezentacje ośrodków, które zajmują się rehabilitację chodu przy pomocy egzoszkieletów – (EKSO - Technomex; HAL – ConstanceCare; Re Walk – Modern-Reh; 45 minut)
2. Doświadczenia Uzdrowiska Kamień Pomorski w rehabilitacji chorych na Lokomacie – dr Bogumił Korczyński, Dyrektor Medyczny Uzdrowiska Kamień Pomorski (15 minut)
3. Zastosowanie wzbogaconej rzeczywistości w zaopatrzeniu protetycznym kończyny górnej firma Ottobock (15 minut).
4. Diagnostyka i terapia pacjentów neurologicznych ze znacznym niedowładem z wykorzystaniem robota Luna EMG" Marcin Kliś , EgzoTech (15 minut).
5. Wirtualna i dodana rzeczywistość VR/AR w rehabilitacji pacjentów z chorobą Parkinsona – dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak, Centrum Badawczo-Rozwojowe Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (20 minut)

6. Nowe możliwości rehabilitacji osób po urazie rdzenia kręgowego – zastosowanie urządzenia iStander – mgr Adrian Rogala, AWF Warszawa (15 minut)

7. Subordynacja pacjentów hospitalizowanych względem zaleceń personelu medycznego podczas procesu rehabilitacji – doniesienia wstępne – Dr n. hum. Sylwia Krukowska, prof. Marta Woldańska-Okońska (10 minut)

8. Zastosowanie mezoterapii w kompleksowym leczeniu zespołu bólowego kręgosłupa – dr Kamil Koszela, prof. Marta Woldańska-Okońska (10 minut)

9. Dyskusja

13.55 Zakończenie i podsumowanie zjazdu

KOMITET ORGANIZACYJNY I NAUKOWY

ORGANIZATORZY

Dr hab. n. med. Jacek Durmała
Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ordynator Oddziału Rehabilitacji Leczniczej Szpitala w Katowicach – Ochojcu


Dr hab. n. med. Beata Tarnacka
Kierownik Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny


Dr Bogumił Korczyński Dyrektor Medyczny i członek Zarządu Uzdrowiska Kamień Pomorski


KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca: Beata Tarnacka

Członkowie:
Marek Jóźwiak
Bogumił Korczyński
Barbara Dobies-Krześniak
Justyna Frasuńska
Paweł Turczyn
Piotr Tederko

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:

Jacek Durmała

Członkowie:
Jacek Głodzik
Jolanta Janowska-Fabianowicz
Małgorzata Łukowicz
Marek Jóźwiak
Marek Krasuski
Piotr Majcher
Wiesław Rycerski
Rafał Sapuła
Iwona Sarzyńska-Długosz
Dominika Szalewska
Jolanta Taczała
Beata Tarnacka
Piotr Tederko
Marta Woldańska-Okońska
Ewa Zamysłowska-Szmytke

Rejestracja

Opłatę należy uiścić na konto:

Med-Media Materna, Materna Spółka Jawna
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915


Opłata obejmuje:

Dostęp do wszystkich sesji, wykładów w czasie konferencji
Materiały konferencyjne: identyfikator, teczka, program
Udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia
Udział w wystawie firm
Przerwy kawowe, obiadowe, ew. lunchboxy, kolację (piątek, 5.10.)

W ramach opłaty dla osoby towarzyszącej zapewniamy:

Udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia
Udział w wystawie firm
Przerwy kawowe i obiadowe


ZAKWATEROWANIE

Rekomendujemy zakwaterowanie w Hotelu Marena Wellness & Spa. Prosimy dzwonić bezpośrednio do recepcji hotelowej.
Marena Wellness & Spa
Turystyczna 1
72-415 Międzywodzie
tel. (91) 381 38 93


Rezygnacje

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie złożonej do dnia 31.07.2018 zostanie zwrócone 100% opłat.

Warsztaty

Warsztaty odbędą się 4 października na terenie Uzdrowiska Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim.


1. Warsztat I: Clinical implications of gait analysis during different therapeutic interventions (Diagnostyka laboratoryjna chodu – możliwości wykorzystania w codziennej praktyce klinicznej)

prowadzący: prof. Ehab Waly i prof. Marek Jóźwiak

godz. 8.00–16.00, obiad ok. godz. 13:00
Miejsce: Uzdrowisko Kamień Pomorski, Instytut Badawczy przy obiekcie "Mieszko", ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim, sala do nauki chodu


zarejestruj się

Język wykładowy: angielski

Speakers:

Dr. Ehab Waly, PhD PT
MSc Clinical Gait Analysis – UK

Prof. Marek Jóźwiak, MD PhD
Biomechanics and Gait Laboratory Department of Pediatric Orthopedics and Rehabilitation

K. Marcinkowski
Medical University Poznan, Poland

Objectives:

1. To know basic requirements of functional walking
2. To identify primary and secondary gait deviations
3. To select proper exercises during gait training
4. To prescribe efficient orthosis matching gait deviations

Program:

8:00 – 8:45 Kinematics of gait cycle | Lecture
8.45 – 9:30 Kinetics of gait cycle | Lecture
9:30 – 10.30 Muscle activities during gait | Lecture

10.30 – 11.45 Gait analysis based on impairment focused rehabilitation | Lecture

11.45 – 13.15 Lunch + coffee break (Attention: during coffee break, from 12.00 a.m to 12.45 a.m. the workshop II. titled: Rehabilitation of walking disorders using robots (LIVE) will be presented only for participants who have paid the workshop II. fee)

13.15 – 13.45 Clinical gait analysis based on 2-D video recording | Lecture
13.45 – 14.45 Therapeutic decision making process based on gait analysis | Workshop
14.45 – 15:00 Case study (I) Child with bilateral spastic cerebral palsy | Video presentation
15:00 – 15:15 Case study (II) Cerebral palsy – botuline toxin injection | Video presentation
15:15 – 15:30 Case study (III) Adolescent with dyskinesia | Video presentation
15:30 – 15.45 Case study (IV) Patient with stroke | Video presentation
15.45 – 16.00 Case study V Cerebral palsy – rotational problems | Lecture

Warsztat II: Rehabilitacja zaburzeń chodu przy pomocy robotów na żywo

Prowadzący: Dr Bogumił Korczyński i Doc. Beata Tarnacka

godz. 12.00–12.45
Miejsce: Uzdrowisko Kamień Pomorski, Instytut Badawczy przy obiekcie "Mieszko", ul. Wojska Polskiego 2 w Kamieniu Pomorskim, sala z Lokomatem i duża sala ćwiczeń


zarejestruj się

5 i 6 października zapraszamy Państwa na wyjątkowe śniadanie:
"Śniadanie z Ekspertami"
(UDZIAŁ BEZPŁATNY)

Piątek, 5.10.2018 r. (Międzywodzie, Hotel Marena)


7.30-8.30 Śniadanie z ekspertami cz. 1 (mała sala wykładowa, Hotel Marena)

7.30-7.40 Zaburzenia seksualne u osób ze schorzeniami neurologicznymi – dr Tomasz Krasuski (WUM, Warszawa)
7.40-7.45 Dyskusja
7.45-8.20 Od bólu zapalnego po neuropatyczny w schorzeniach kręgosłupa oraz innych zespołach bólowych – postępowanie farmakologiczne (kurs bezpłatny)
– doc. Beata Tarnacka (WUM), prezentacja firmy Berlin Chemie
8.20-8.30 Terapia ręki przy pomocy VR – firma Bardomed

Sobota 6.10.2018 r. (Międzywodzie, Hotel Marena)


7.30-8.25 Śniadanie z ekspertami cz. 2 (mała sala wykładowa, Hotel Marena)

7.30-7.45 Leczenie spastyczności kończyny górnej przy pomocy toksyny botulinowej – prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak (Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Poznań)
7.45-7.50 Dyskusja
7.50-8.05 Alternatywne metody leczenia spastyczności – doc. Iwona Sarzyńska-Długosz (IPiN, Warszawa).
8.05-8.10 Dyskusja
8.10-8.20 Zastosowanie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności (firma Medtronic)
8.20-8.25 Dyskusja

Nasi wykładowcy

Prof. Thierry Lejeune, MD PhD

Head of the Physical and Rehabilitation Medicine Department, Cliniques universitaires Saint-Luc, Brussels

BIO

Dr. Ehab Waly, PhD PT

MSc Clinical Gait Analysis – UK

BIO

Prof. Elena Ilieva, MD PhD,

Department of Physical and Rehabilitation Medicine Medical University of Plovdiv, Bulgaria

BIO

Sara Laxe, MD, PhD

Brain Injury Unit, Guttmann Institut Hospital for Neurorehabilitation, Barcelona

BIO

Prof dr hab. med. Marek Jóźwiak

Kierownik Kliniki Ortopedii iTraumatologii Dziecięcej w Poznaniu Koordynator programu naukoweg

BIO

Dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska

Kierownik Pracowni Diagnostyki Narządu Ruchu w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

BIO

Pozostali wykładowcy:


Jan Szczegielniak

Marek Kiljański

Tomasz Krasuski

Beata Łabuz-Roszak

Justyna Frasuńska

Paweł Turczyn

Konrad Wojciechowski

Jarosław Wieczorek

Dorota Janikowska-Hołoweńko

Ewa Paprot

Jan Szczegielniak

Maryla Rakowicz

Sławomir Paśko

Magdalena Boczarska-Jedynak

Sylwia Krukowska

Kamil Koszela

Anna Krzyżańska
Prof. Thierry Lejeune, MD PhD

Thierry Lejeune, MD PhD, Specialist in Physical and Rehabilitation Medicine
Head of the Physical and Rehabilitation Medicine Department, Cliniques universitaires Saint-Luc, Brussels
Full Professor, Université catholique de Louvain, Belgium


Dr. Ehab Waly, PhD PT

Dr. Ehab Waly has PhD in Pediatric Physical Therapy from Cairo University in 2009. In 2016, Dr. Waly earned Master’s Degree in Clinical Gait Analysis from Salford University. Over the last 5 years, he has been director of 3D gait laboratory in Saudi Arabia. In addition to his clinical practice, he is an Assistant Professor at KAU and Cairo Universities.


Prof. Elena Ilieva, MD PhD,

Prof. Ilieva is Professor in Physical and Rehabilitation Medicine (PRM), Head of the Chair of PRM at the Medical University of Plovdiv, Bulgaria, Vice Dean of Medical Faculty, and Head of the Department of PRM at the University Hospital “Sv. Georgi”, Plovdiv, Bulgaria.
She is a National consultant to the Bulgarian Ministry of Health in the field of Medical rehabilitation. After graduating with a master´s degree in Medicine at the Medical University of Plovdiv in 1990, she specialized in PRM and was certified as a specialist in PRM in 1997. Became a full academy professor in 2013. She has been Fellow of the European Board of PRM since 2008. She has a Master’s degree in Health Management.
Prof Ilieva is Director of Programmes for postgraduate and undergraduate education in PRM of medical students and PRM trainees, physiotherapists, nurses, and of PhD students. She has been President of the National Board for examination and certification of medical doctors in PRM since 2012.
She was elected for two terms from 2007 to 2015 as a General Secretary of the European Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM). Now Prof Ilieva is Chair of the Special Interest Scientific Committee in Shock wave therapy to ESPRM (Faculty at the first online course on SWT organized by the Euroepan PRM Board and ESPRM), member of Robotics in Rehabilitation Committee. She is a delegate to the PRM Section and Board to UEMS, National Manager, member of the Professional practice committee.
She is one of the promotors and member of the Executive Committee of Cochrane Rehabilitation, co-chair of the Education committee. She is member of the Education Committee of the International Society of PRM. Prof Ilieva is Chief editor of the Bulgarian Journal in PRM and member of the editorial boards of other international journals in the field.
Her fields of research are: musculoskeletal disorders: osteoarthritis, joint replacement, osteoporosis, overuse syndromes; extracorporeal shock wave therapy; neurological rehabilitation: stroke, cerebral palsy, spasticity. She has over 100 scientific publications, two monographs, co-author of 7 textbooks.


Sara Laxe, MD, PhD

Dr Laxe is a Physical and Rehabilitation Medicine doctor working at the Guttmann Institut in Barcelona in the Neurorehabilitation Department with a specific interest in the Brain Injury Rehabilitation Unit. She holds a Master Degree in Disability Evaluation and her PhD Research included the Development of the ICF TBI Core Sets.
She is a teacher at the Universitat Autonoma de Barcelona Master of Neurorehabilitation and she is part of different Scientific associations regarding PRM and Neurorehabilitation.


Prof dr hab. med. Marek Jóźwiak

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Ukończył Akademię Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalista ortopedii i rehabilitacji medycznej.
Główne zainteresowania naukowe: mózgowe porażenie dziecięce, rozwojowe zwichniecie stawu biodrowego, zagadnienie biodra bolesnego u dzieci, oraz biomechanika narządu ruchu i rozwoju funkcjonalnego człowieka.
Dotychczasowe publikacje obejmują zagadnienia patologii stawu biodrowego w mózgowym porażeniu dziecięcym, biomechaniki ruchu, wad wrodzonych.
Członek zarządu American Academy on Cerebral Palsy and Developmental Medicine.


Partnerzy

PATRONAT MEDIALNY


Kontakt

MED-MEDIA Materna, Materna Sp. J.
ul. Łowicka 51/20
02-535 Warszawa
tel./faks (22) 646 41 50
NIP: 521-354-19-75

Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915

biuro@med-media.pl
www.med-media.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Milena Witkowska +48 881 091 323 milena.witkowska@med-media.pl